Elektrikli Araçlar
19 Ekim 2013 11:32 4545 kez okundu 20 kez indirildi

Elektrikli Araçlar

Bu kitapta elektrikli ve hibrid elektrikli araçların geçmişten günümüze kadarki tarihçesi, bu araçların gelişimini etkileyen faktörler ve bu araçların gelecek yıllarda tahmin edilen gelişme trendi ve pazardaki yeri anlatılmaktadır. Kitapta ayrıca elektrikli araç teknolojileri, kullanılan alt sistemler ve elektrikli araçların gelişimi de detaylıca ifade edilmektedir. Bu kitabın yazılmasındaki temel neden, elektrikli araç teknolojilerinin şimdiki ve özellikle gelecek 20 yıl içersindeki durumunun ve pazardaki yerinin değerlendirilmesidir.

Elektrikli Araçlar

Bu kitapta birinci bölümde elektrikli araç teknolojilerine giriş, ikinci bölümde elektrikli/hibrid elektrikli araçların gelişimini etkileyen faktörler anlatılmıştır. Özellikle bu araçların konvansiyonel araçlara göre avantajlarına değinilmiş ve bu araçların gelişmesini engelleyen faktörler de ifade edilmiştir.

Üçüncü bölümde ise elektrikli/hibrid elektrikli araçlarla ilgili teknolojide ve pazarda son yıllara ait gelişmeler anlatılmıştır. Ayrıca bu bölümde 1990’lı yıllardan sonra bazı otomotiv üreticileri tarafından prototip ve üretim amaçlı geliştirilmiş elektrikli araçların teknik özellikleri verilmiştir.

Bunların yanında TÜBİTAK-MAM tarafından prototip olarak geliştirilmiş TOFAŞ-FIAT Doblo aracının hibrid elektrikli versiyonu (ELIT1) anlatılmıştır.

Dördüncü bölümde elektrikli ve hibrid elektrikli araçlara ait teknolojiler değerlendirilmiş; bu sistemlerin birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları ifade edilmiştir. Özellikle tümü-elektrikli sistem, seri-hibrid sistem, paralel-hibrid sistem ve yakıt pilli sistem detaylı olarak anlatılmıştır. Beşinci bölümde ise alt sistem teknolojilerine değinilmiştir. Özellikle enerji üretim sistemleri (yakıt pilleri, benzinli motorlar, dizel motorlar, generatörler, mikro türbinler, gaz türbinleri), enerji depolama sistemleri (bataryalar, volan, süperkapasitörler), güç kontrol sistemleri (doğrultucular, eviriciler, çeviriciler), tahrik sistemleri ve sürüş kontrol sistemleri anlatılmıştır

Altıncı bölümde elektrikli/hibrid elektrikli araçların tasarımından sonra performanslarını gösteren ve otomotiv üreticileri tarafından yaygın olarak kullanılan yazılım teknikleri ve bu araçlar için özel geliştirilmiş yazılım programları anlatılmıştır.

Yedinci bölümde elektrikli/hibrid elektrikli araçlar için günümüze kadar geliştirilmiş standartlar anlatılmıştır. Bu bölümde SAE (Society of Automotive Engineers) tarafından yayınlanmış önemli standartlar bulunmaktadır. Sekizinci bölümde elektrikli araç teknolojilerinin askeri araçlarda sağlayacağı faydalar ve değişiklikler anlatılmıştır. Ayrıca bu konuda Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülen projeler özetlenmiştir.

Son Bölümde ise önümüzdeki 10 yıl ve ötesinde elektrikli araç teknolojilerinin otomotiv sektörüne etkileri ve yeni oluşumlar anlatılmıştır.

KONU MESAJLARI

Bu Konu Başlığına Henüz Yorum Yazılmamıştır

GÖRÜŞ BİLDİRİN

Konu Başlığına Mesaj Yazmak İçin
Üye Olunuz Yada Giriş Yapınız