Siemens S7 200 PLC Soru Örnekleri ve Çözümleri 3
11 Haziran 2015 11:52 7316 kez okundu 33 kez indirildi

Siemens S7 200 PLC Soru Örnekleri ve Çözümleri 3

Bu başlığımızda siemens s7 200 plc ile üretilen bazı soru örnekleri ve çözümlerini içeren pdf çalışma dosyasının 3. kısmını sunuyoruz.

Cevaplandırılan sorular

 • Bir hamur karıştırma motoru şu şekilde çalışacaktır. Start butonuna basıldığında 5sn süreyle önce KM1 sağ kontaktörü çalışacak 5sn sonra duracak ardından sol KM2 kontaktörü 5sn?ye çalışacak ve duracaktır. Bu periyodik çalışma stop butonuna basana kadar veya aşırı akım rölesi açma sinyali verene kadar devam edecektir.
 • Asenkron motora üç kademeli dirençle yol verilecektir.Start butonuna basıldığında önce KM1 kontaktörü devreye girecek 4sn sonra KM1 devreden çıkacak KM2 devreye girecek bundan 4sn sonra KM2 devrenden çıkacak KM3 devreye girecektir ve KM3 kontaktörü stop butonuna basılana veya aşırı akım rölesi açma verene kadar çalışmasını sürdürecektir.
 • Bir motor ileri ve geri butonlarıyla çalıştırılacaktır. İleri butonuna bastığımızda motor ileri dönecektir. Motor ileri yöne dönerken geri butonun bastığımızda motor önce duracak sonra geri yönde dönecektir. Aynı şey geri çalışma sırasında ileri butonuna bastığımızda olacaktır. Stop butonuna basıldığında veya aşırı akım rölesi açıldığında ise motor duracaktır
 • Start butonuna birinci kez basıldığında M1 motoru, ikinci kez basıldığında M2 motoru, üçüncü kez basıldığında M3 motoru çalışmaya başlayacaktır. Dördüncü kez basıldığında ise duracaktır.
 • I0.0 girişine 5 kez basıldığında Q0.0 çıkışı 5sn yanacaktır.
 • Bir motorun çalışmaya başlaması için 4 adet start butonuna 1 -2-3-4 sırasında basılması gerekiyor. Çalışmaya başlayan motoru durdurmak için 5 ve 6 nolu butonlardan herhangi birine basmak yeterlidir. Eğer 7 ve 8 nolu sensörlerden herhangi biri aktif ise motorun çalışmaya başlaması için 1 -2-3-4 nolu butonlardan sıra gözetilmeksizin sadece bir tanesine basmak yeterli olmaktadır.
 • dört motor kendisine ait başlama butonu il çalışabilmekte ve kendilerine ait stop butonu ile durdurulabilmektedir. Ancak 1. motor 3. motor çalışmadan çalıştırılamamaktadır. 2. motor 4. motor durdurulmadan çalıştırılamamaktadır. Eğer sensör 2. motor çalıştırılmadan diğer motorlar çalıştırılamamaktadır. 4. motorun aşırı akım rölelerinden biri aktif olduğunda tüm motorlar durmaktadır.
 • Bir butona basıldığında çalışmaya başlayan motor aynı butona tekrar basıldığında durmaktadır. (Butona her basılışta motor çalışıyorsa duruyor, duruyorsa çalışmaya başlıyor.) Eğer sistemdeki bir sensör aktif ise bu sensör pasif oluncaya kadar motor çalışıyorsa durdurulamıyor, duruyor ise çalıştırılamıyordur.
 • Bir butona her basılışta sıradaki bir lamba yanmaktadır. 5. lamba yandıktan sonra butona basıldığında tüm lambalar sönmekte ve çalışma şekli baştan başlamaktadır. Bir stop butonu ile her an çalışmakta olan tüm lambalar durdurulabilmektedir.
 • Bir taşıma bandı motoru bir start butonu ile çalışmaya başlatılmakta ve stop butonu ile durdurulabilmektedir. Taşıma bandı üzerindeki her ürün 1. sensör önünden geçerken bir lamba yanıp sönmektedir. Eğer 2. bir sensör aktif olduğunda ( Hatalı ürün sensörü) aynı lamba sürekli olarak yanmaya başlamakta ve taşıma bandı motoru durmaktadır. 2. sensör ancak pasif olduktan sonra start butonu ile çalışma tekrar başlatılabilmektedir.
 • 1-2-3-4-5 no ile numaralandırılmış 5 adet motor kendilerine ait birer start butonu ile çalıştırılabilmekte ve birer stop butonu ile durdurulabilmektedir. Her zaman ilk önce 1 nolu motor çalıştırılabilmektedir. Her hangi bir motor, ancak kendinden küçük numaralı herhangi bir motor çalışıyorsa çalıştırılabilmektedir. Her hangi bir motor ancak kendinden büyük numaralı bir motor çalışıyorsa durdurulabilmektedir. (5 nolu motoru durdurabilmek için1 nolu motorun çalışıyor olması gerekiyor.). Sistemi her an durdurabilecek ayrı bir stop butonu da bulunmaktadır.
 • Bir garaj kapısı şöyle kumanda edilmektedir. Kapı motoru bir yönde dönerken kapı kapanıyorsa diğer yönde dönerken kapı açılmaktadır. Kapının tam olarak açıldığı ve kapandığı iki tarafta bulunan iki sensörle algılanabilmektedir. Kumanda butonuna basıldığında kapı açıksa kapanmakta kapalı ise açılmaktadır. Kapı açılırken veya kapanırken kapı aralığına konan bir sensör herhangi bir algılama yaparsa motor durmaktadır. Bu sensör pasif duruma geçtiğinde tekrar kumanda butonuna basılırsa kapı aynı yönde hareketine devam etmektedir
 • Bir butona basıldığında bir yönde dönen motor, aynı butona bir daha basılırsa durmakta ve yine aynı butona basılırsa motor ters yönde dönmektedir. Bu çalışma şekli sistemdeki bir sensör aktifken motorun durma modu ortadan kalkmaktadır. Yani butona her basıldığında ileri yönde dönen motor geri yönde dönmeye başlamakta, geri yönde dönüyorsa iler yönde dönmeye başlamaktadır. Bu çalışma modunu durdurmanın yolu ise ayrı bir stop butonuna basmaktır.
 • Bir garaj kapısı şöyle kumanda edilmektedir. Kapı motoru bir yönde dönerken kapı kapanıyorsa diğer yönde dönerken kapı açılmaktadır. Kapının tam olarak açıldığı ve kapandığı iki tarafta bulunan iki sensörle algılanabilmektedir. Kumanda butonuna basıldığında kapı açıksa kapanmakta kapalı ise açılmaktadır. Kapı açılırken veya kapanırken kapı aralığına konan bir sensör herhangi bir algılama yaparsa motor durmaktadır. Bu sensör pasif duruma geçtiğinde tekrar kumanda butonuna basılırsa kapı durmadan önceki hareket yönünün tersine doğru harekete başlamaktadır.
 • Bir arıtma tesisinde atık suyun tahliyesi 5 ayrı motorla gerçekleşmektedir. Her motorun devreye girmesi seviye sensörleri ile sağlanmaktadır. 1. sensör aktif olduğunda 1. motor devreye girmekte, 2 seviyedeki sensör aktif olduğunda 2. motor çalışmaya başlamakta. Bu şekilde su seviyesi 5. sensöre kadar ulaşırsa 5. motor suyun tahliyesi için devreye girmektedir. Su seviyesinin azalması durumunda devreden çıkması gereken motor ise çalışmaya başladığı öncelik sırasına göre olmaktadır. Örneğin suyun seviyesi 4. seviyeye ulaştığında 4. motor devreye girmiş durumdayken suyun seviyesi 4. sensörün altına düştüğünde 1. motor devreye girmektedir. Bu durumdayken devreye alınacak motor sırası 5. motorken devreden çıkartılacak motor sırası 2. motordur.
 • Üç katlı bir yük asansöründe kabinin aşağı- yukarı hareketi tek devirli bir motorun ileri-geri yönde hareketi ile gerçekleşmektedir.kabin dışında bulunan butonlarla kabin gönderildiği kata gitmekte ve orada durmaktadır.her katta bulunan swichlerin dışında en alt ve en üst hareket sınırında motoru durduracak birer emniyet swichi bulunmaktadır. Ayrıca kabin kapısının açık olması durumunda motorun çalışması engellenmektedir.
 • 4 ayrı sensörden herhangi 2 tanesi aynı anda aktif olursa 1. motor, herhangi 3 tanesi aynı anda aktif olursa 2. motor çalışmaya başlamaktadır. Çalışmakta olan motorun durdurulması için aynı dört sensörden herhangi birinin aktif yapılması yeterlidir. Normalde iki motor aynı anda çalışmamaktadır. Ancak 4 sensörün hepsi aynı anda aktif ise 2 motor aynı anda çalışabilmektedir.
 • Bir ray üzerindeki yük taşıyıcısı iki nokta arasında gidip-gelmektedir. Bir motorun devir yönünün değiştirilmesi ile gerçekleştirilen bu çalışma , bir start butonu ile başlatılmaktadır. Yük arabası ileri veya geri uç noktaya geldiğinde durmadan diğer yöne hareket etmektedir. Her hangi bir anda stop butonuna basılması motoru hemen durdurmamaktadır. Stop basıldıktan sonra yük arabası gittiği yöndeki sınır anahtarına ulaşınca durmaktadır. Eğer yük arabası nerede olursa olsun motoru durdurmak istiyorsak startla beraber stop butonuna aynı anda basmak gerekmektedir.
 • Bir motorun kumandası 8 sensörün aktif yada pasif olması durumuna göre değişik şekillerde olabilmektedir. Eğer 1. sensör aktif ise ve aynı zamanda 5-6-7 nolu sensörler bu sırada aktif yapılırsa motor durduruncaya kadar sağa doğru dönmektedir. Eğer 1. sensör aktif iken 7-6-5 sırasında sensörler aktif oluyorsa motor durduruluncaya kadar sola doğru dönmektedir. 3 nolu sensör ise kesik çalıştırma yapmaktadır. Yani bu sensör aktif olduğu sürece motor çalışmakta ve pasif olduğunda durmaktadır. 4 nolu sensörün görevi de her zaman çalışmakta olan motoru durdurabilecek stoplama işlemi yapmaktır
 • 1 ve 3 nolu butonlara aynı anda basılırsa ileri yönde dönen motor, 2 ve 4 nolu butonlara aynı basılırsa geri yönde dönmektedir. Çalışma şekli kesik çalışmadır. Yani mühürleme yoktur. Ancak 1 -2-3-4 nolu butonların hepsine aynı anda basılırsa motor 5 nolu stop butonuna basıncaya kadar sürekli çalışmaktadır.
 • 2 motor kendilerine ait 2 ayrı start butonu ile çalıştırılmaktadır. 1 nolu start basıldığında 1 nolu motor sürekli çalışmaya başlamaktadır. 2 nolu starta basılırsa 2 nolu motor ancak 1. motor çalışıyorsa çalıştırılabilmektedir. Stop butonuna basıldığında eğer sadece 1.motor çalışıyorsa bu motor hemen durmaktadır. Eğer 2 motor da çalışıyorsa yine sadece 1. motor durmaktadır. 2. motoru durdurmak için stop butonuna bir daha basmak gerekmektedir
 • Üretim bandı üzerindeki ürünleri algılayan 1. sensör aktifken start butonuna basılırsa ürünü bir başka yere taşıyacak olan motor çalışmaya başlamaktadır. Ürünün gitmesi gereken yerde bulunan 2. sensör algılama yaptığında motor durmakta ve ürünü ileri doğru iten tek etkili bir silindir pistonu hareket etmektedir. Silindirin kontrolünü yapan valf enerjisi, ürünün ileri itildiğini algılayacak olan 3. sensör tarafından kesilmesi sağlanacaktır. Eğer üretim bandı üzerinde bir ürün algılanmıyorsa bu çalışma hiç başlamamaktadır. Her startlamada gerçekleşen bu iş çevrimi 4. bir sensör aktifse, önce bir başka butona basıldıktan sonra start butonuna basılırsa gerçekleşmektedir.
 • 1 nolu sensör aktif iken start butonuna basılırsa 1 motor, 2 nolu sensör aktifken start butonuna basılırsa 3. motor çalışmaktadır. Eğer 3 motor birden çalışıyorken starta basılırsa 4. motor çalışmaya başlamaktadır. Motorların sürekli olan çalışmaları her an Stop butonu durdurulabilmektedir. 4 motor çalışmaya başladıktan sonra yanan bir lamba ancak tüm motorlar durduğunda sönmektedir.
 • 4 sensörden herhangi üç tanesi aynı anda aktifse çalışan 1 nolu röle, aynı dört sensörden herhangi iki tanesi aynı anda aktifse durmaktadır. Eğer 4 sensörün hepsi aynı anda aktif olursa bu aktiflik devam ettiği sürece 2 nolu röle enerjilenmektedir. Eğer 5. bir sensör aktif ise 1. röle enerjilendiğinde beraberinde 3 nolu ve 2 nolu röle enerjilendiğinde de 4 nolu röle enerjilenmektedir. 3 ve 4 nolu röleler enerjilendikten sonra ancak bir stop butonu ile durdurulabilmektedir. Bu stop butonu 1 ve 2 nolu rölelerin durdurulmasında kullanılmamaktadır.
 • 1 nolu start butonuna basıldığında 1 nolu motor çalışmaya başlamaktadır. 2 nolu start butonuna basılırsa 1 ve 2 nolu motorlar beraber çalışmaya başlamaktadır. Bu anda 1 nolu motor çalışıyorsa çalışmaya devam eder. Eğer 3 nolu butona basılırsa 1,2 ve 3 nolu motorlar beraber çalışmaya başlar. Eğer bu anda 1 veya 2 nolu motorlar çalışıyorsa çalışmaya devam ederler. Eğer 1 nolu stop butonuna basılırsa ve o sırada çalışıyorsa sadece 1 nolu motor devre dışı kalır. Eğer 2 nolu stop butonuna basılırsa ve o sırada çalışıyorlarsa 1 ve 2 nolu motorlar devre dışı kalır. 3 nolu stop her motoru da devre dışı bırakmaktadır. Sistemde bulunan bir sensör aktif ise o zaman tüm motorlar sadece kendilerine ait start butonları ile çalıştırılıp, stop butonları ile durdurulabilmektedir
 • Bir makinede bulunan 5 adet motor 3 adet buton ve 1 anahtarla şöyle kumanda edilmektedir. * 1. starta basıldığında 1 -3-5 nolu motorlar sağa doğru butona basıldığı sürece dönmektedir. ? 2. start butonuna basıldığında 2 ve 4 nolu motorlar sola doğru butona basıldığı sürece dönmektedir. ? 3. start butonuna basıldı motorların hepsi daha önce çalıştıkları yönlerin tersi yönlerde butona basıldığı sürece çalışmaktadır. Eğer 4 nolu anahtar aktif yapılmış durumda ise yukarıdaki işlemler motorların sürekli çalışması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu durumda motorların durdurulması, anahtarın pasif hale getirilmesi ile gerçekleşebilmektedir.
 • Bir makine üzerindeki 2 motorun kontrolü 3 sensör, bir start ve bir stop butonu ile şöyle gerçekleşmektedir. ? 1. sensör aktif iken start butonuna basılırsa 1. motor stop butonuna basıncaya kadar dönmeye başlıyor. ? 2. sensör aktifken start butonuna basılırsa iki motorda stop butonuna basıncaya kadar çalışmaya başlıyor. ? 3. sensör aktifken start butonuna basılırsa iki motorda ters yönde stop butonuna basıncaya kadar çalışmaya başlıyor. ? 1 ve 2 nolu sensörler aktifken start butonuna basılırsa starta basılı olduğu sürece motorlar aynı yönde dönüyor ? 2 ve 3 nolu sensörler aktifken start butonuna basılırsa starta basılı olduğu sürece iki motor birbirine ters yönde dönüyor
 • Bir makinedeki uyarı sistemi şöyle çalışmaktadır. 1 nolu sensör aktif olursa sarı lamba, 2 nolu sensör aktif olursa kırmızı lamba 3 nolu sensör algılama yapıyorsa sesli uyarı cihazı çalışmaktadır. 1 ve 2 nolu sensörler beraber algılama yapıyorsa beyaz lamba ile birlikte sesli uyarı cihazı çalışmaktadır. 2 ve 3 nolu sensörler birlikte algılama yapıyorsa kırmızı lamba ile birlikte sesli uyarı cihazı çalışmaktadır 3 sensör beraber algılama yapıyorsa hem tüm lambalar yanmakta hem de sesli ikaz cihazı çalışmaktadır. Herhangi bir çalışma şekli ortaya çıktığında sensör algılaması ortadan kalksa da bir stop butonuna basmadan normal çalışma olan yeşil lamba yanma durumuna dönülememektedir. 3 sensörden hiçbiri aktif değilse yeşil lamba sürekli olarak yanmakta ve bu durum normali göstermektedir. Ancak yukarıdaki ikaz durumlarından biri ortaya çıktığında yeşil lamba sönmektedir.
 • Bir üretim bandını döndürmekte olan motorun kumandası şöyle olmaktadır; Start butonuna basıldığında çalışmaya başlayan motor, 1 nolu sensörün her algılama yaptığında durmakta ve yeniden start basılarak çalışması başlatılmaktadır. Eğer 2 nolu sensör algılama yaparsa kırmızı bir lamba yanmakta ve motor durmaktadır. Motorun tekrar çalışması ancak ikinci bir start butonuna basılmasından sonra normal start butonu basılırsa mümkün olmaktadır. İkinci start aynı zamanda kırmızı lambayı söndürmektedir. Eğer 3 nolu sensör algılama yaparsa motor durmakta ve sarı lamba yanmaktadır. Motorun çalışması için starta basıldığında sarı lamba sönmekte ve motor ters yönde dönmeye başlamaktadır. Yine bu durumda da önceki çalışma şekilleri geçerli olmaya devam etmektedir. Çalışmakta olan motor her zaman için aşırı rölesinin aktif olması veya acil stop butonuna basılmasıyla durdurulabilmektedir.
 • Bir cihazın çalıştırılabilmesi için 3 butona mutlaka 2-1-3 sırasında basılması gerekmektedir. Her hangi bir başka sırada basılması durumunda yeniden doğru sırada basılsa dahi artık cihaz çalıştırılamamaktadır. Ancak 4 nolu bir başka buton ile bu kilitlenme ortadan kaldırılabilmekte ve bundan sonra doğru sırada butonlara basılırsa cihaz çalışabilmektedir. 5 nolu bir anahtar aktif yapılırsa her hangi 2 butonun aynı anda aktif olması cihaz çalıştırılabilmekte ve bu anahtarın pasif olması ile durdurulabilmektedir. Çalışmakta olan cihaz 6 nolu bir butonla her zaman için durdurulabilmektedir

KONU MESAJLARI

elektrikbilim.com

Atarli07 2016-12-26 18:14:19
1-2-3-4-5 no ile numaralandırılmış 5 adet motor kendilerine ait birer start butonu ile çalıştırılabilmekte ve birer stop butonu ile durdurulabilmektedir. Her zaman ilk önce 1 nolu motor çalıştırılabilmektedir. Her hangi bir motor, ancak kendinden küçük numaralı herhangi bir motor çalışıyorsa çalıştırılabilmektedir. Her hangi bir motor ancak kendinden büyük numaralı bir motor çalışıyorsa durdurulabilmektedir. 6 Aralık 2016. atarli07. ... (5 nolu motoru durdurabilmek için1 nolu motorun çalışıyor olması gerekiyor.). Sistemi her an durdurabilecek ayrı bir stop butonu da bulunmaktadır.

GÖRÜŞ BİLDİRİN

Konu Başlığına Mesaj Yazmak İçin
Üye Olunuz Yada Giriş Yapınız