Kompanzasyonun Temel Tanımları
14 Haziran 2011 00:52 8630 kez okundu 0 kez indirildi

Kompanzasyonun Temel Tanımları

Kompanzasyonun temel tanımları
Kompanzasyonda genel olarak bilinmesi gereken terimler, parantez içinde birimleri ve kısa açıklamaları şu şekildedir;
Akım (Amper): Pratik olarak, elektrik yükünün hareketine elektrik akımı denir. Birimi ise Amper 'dir. I harfi ile gösterilir.

Kompanzasyonun Temel Tanımları

Gerilim (Volt): Elektrik akımının oluşabilmesi için, elektrik yüklü taneciklerin kutupları arasında fark olması gerekir.İşte bu farka "Gerilim" denir. Birimi "Volt"'tur. "V" harfi ile gösterilir.

Zahiri (Sanal) Güç (VA): Sistemden çekilen elektrik akımının, belli bir voltaj değerindeki gücüne "Görünen (Sanal) Güç" denir. Birimi VA (VoltAmper) dir. "S" harfi ile gösterilir. Görünen (Sanal) güç, fazın akımı ile voltajının çarpımına eşittir.

S=I*V
Aktif Güç (Watt): Omik direnç üzerinden geçen elektrik akımının, belli bir voltaj değerindeki gücüne "Aktif Güç" denir. Birimi Watt'tır. "P" harfi ile gösterilir. Aktif güç , fazın görünen gücü ile CosQ (Aktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir. P=S*CosQ


elektrikbilim.com
Görünen güç yerine akım ile gerilim çarpımını alırsak aktif güç, fazın akım, gerilim ve CosQ (Aktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.P=I*V*CosQ

Reaktif Güç (VAr): Bobin(XL) ya da kapasitans(XC) direnci üzerinden geçen elektrik akımının, belli bir voltaj değerindeki gücüne "Reaktif Güç" denir. Birimi VAr'dir. "Q" harfi ile gösterilir. Bobin etkisi ile oluşan reaktif güce "İndüktif Güç" yani "+Q", kapasitans etkisi ile oluşan reaktif güce "Kapasitif Güç" yani "-Q" denir. Reaktif Güç , fazın görünen gücü ile SinQ (Reaktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.Q=S*SinQ

Görünen güç yerine akım ile gerilim çarpımını alırsak reaktif güç, fazın akım, gerilim ve SinQ (Reaktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.Q=I*V*SinQ


Sinüs değeri, Cosinüs ve Tanjant değerlerinin çarpımına eşit olduğu düşünülür ise reaktif güç, fazın akım, gerilim, CosQ (Aktif Güç Çarpanı) ve TanQ (Reaktif Gücün Aktif güce oranı)'nın çarpımına eşittir.
Q=I*V*CosQ*TanQ


Q Açıs: Çekilen görünen güç ile aktif güç arasındaki faz açısına "Q" denir. En ideal Q açısı 0º'dir. CosQ (Aktif Güç Çarpanı: Aktif Gücün, Görünen Güce Oranına "CosQ" denir. CosQ ile görünen gücün çarpımı bize aktif gücü verir. Bu neden ile CosQ değerine "Aktif Güç Çarpanı" da denir.
CosQ=P/S

SinQ (Reaktif Güç Çarpanı: Reaktif Gücün, Görünen Güce Oranına "SinQ" denir. SinQ ile görünen gücün çarpımı bize reaktif gücü verir. Bu neden ile SinQ değerine "Reaktif Güç Çarpanı" da denir.
SinQ=Q/S


TanQ (Reaktif/Aktif Güç Oranı: Reaktif Gücün, Aktif Güce Oranına "TanQ" denir. TanQ ile aktif güç çarpımı bize reaktif gücü verir. Sadece aktif güç ile TanQ değerini ya da görünen güç, CosQ ve TanQ değerlerini biliyorsak Reaktif Gücü bulabiliriz. Bu neden ile TanQ değerine "Reaktif/Aktif güç oranı" da denir. TanQ=Q/PKONU MESAJLARI

Bu Konu Başlığına Henüz Yorum Yazılmamıştır

GÖRÜŞ BİLDİRİN

Konu Başlığına Mesaj Yazmak İçin
Üye Olunuz Yada Giriş Yapınız