İç Aydınlatma Hesaplarının İncelenmesi
16 Eylül 2011 11:24 5572 kez okundu 11 kez indirildi

İç Aydınlatma Hesaplarının İncelenmesi

11 Aydınlatmacılığın Tanımı ve amaçları
12 Aydınlatmacılığın Konusu
13 Aydınlatmacılığın Amacı
131 Fizyolojik Aydınlatma
132 Dekoratif Aydınlatma 133 Dikkati Çeken Aydınlatma
2 FOTOMETRİK BÜYÜKLÜKLER
3 IŞIK KAYNAKLARI
4 AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
5 İÇ AYDINLATMA HESAPLARI
6 AYDINLATMA HESABI İÇİN KULLANILAN BİLGİSAYAR PROGRAMI

6111 Projeyi Hazırlayana Ait Bilgilerin Değiştirilmesi
6112 Calculux Programı Menü Seçimi
6113 Aydınlatma Elemanlarının Listesini Alma Programı
612 Programların Yapısı
6121 Proje Başlama Ekranı
6122 Veri Girişi ile Bağlantılı Programlar
613 Calculux Yazılım Paketi
6131 Program Disketleri
6132 Program Disketlerinin Yedeklenmesi
6133 Program Dosyaları
614 Bilgisayar Donanım İhtiyaçları
615 Programın Yüklenmesi
6151 Proje Dosyaları İçin Dizin Oluşturma
6152 Örnek Proje Dosyaları
616 Calculux Programına Giriş
6161 Tercihlerin Seçim
6162 Tercih Edilecek Seçeneklerin Görevleri
617 Bilgisayarın Klavyesi
6171 Return (Enter) Tuşu
6172 Kursör Hareket Tuşları ve Tab Tuşu
6173 Escape (Esc) Tuşu
6174 Fonksiyon Tuşları (F1F10)
6175 Konu/Veri Girilirken Kullanılan Tuş veya Tuş Takımları
618 Program Yapımcısına Ait Bilgilerin Değiştirilmesi
619 Aydınlatma Elemanlarının Bir Listesini Çıkarmak
6191 Programın Çalışması
6192 Aydınlatma Elemanlarının Listesini Çıktıdan İşlem Sırası
6193 Aydınlatma Elemanlarının Bir Listesini Dosyaya
6110 Tarih Değiştirme
6111 Aydınlatma Elemanları İndex Dosyası Oluşturma/Yenileme
6112 Aydınlatma Elemanlarının Polar Diyagramını Görüntüleme
61121 F4 Fonksiyon Tuşu ile Polar Diyagramını Görüntülemek
61122 Shft+F4 Fonksiyon Tuşları ile Bir veya Daha
Çok Aydınlatma Elemanının Polar Diyagramını Görüntülemek
6113 Programların Başka Dillere Tercüme Edilmesi
6114 Hata Mesajları
62 Dahili Aydınlatma Tasarımı
621 Tanıtım
622 Programın Yapısı
623 Programın Çalıştırılması
624 Proje Başlama Ekranı
6241 Yeni Proje Dosyası Oluşturma
6242 Var Olan Bir Proje Dosyasını Yeniden Çağırmak
625 Oda Verilerinin Belirtilmesi
6251 Oda verileri Ekranında Verilerin Değiştirilmesi
626 Aydınlatma Armatürleri Yerleşim Ekranı
6261 Armatür Düzeninin Gösteriminde Değişiklik Yapma
627 Aydınlık Şiddeti Dağılımının Görüntülenmesi

İç Aydınlatma Hesaplarının İncelenmesi

KONU MESAJLARI

Bu Konu Başlığına Henüz Yorum Yazılmamıştır

GÖRÜŞ BİLDİRİN

Konu Başlığına Mesaj Yazmak İçin
Üye Olunuz Yada Giriş Yapınız