Topraklama Sistemi Arızası Giderme
28 Mayis 2012 18:45 8528 kez okundu 0 kez indirildi

Topraklama Sistemi Arızası Giderme

Topraklama Sistemi Arızası Giderme

İşletme devresinin bir noktası ile toprak arasında veya bir tesisin akım taşımayan iletken kısımaları ile toprak arasında, iletken bir bağlantı yapılmasına topraklama denir. Amacı ise enerji üretim, iletim ve dağıtım şebekelerinde insan hayatının ve teçhizatın korunmasıdır

Topraklama Arızaları Nasıl Tesbit Edilir

Topraklama Sistemi Arızası Giderme

Elektrik tesisatında akım taşıyan iletkenlerin kendileri arasında ve kendileri ile toprak arasında olması gereken dirence yalıtkanlık direnci denir. Yalıtkanlık kontrolü ve toprak direncinin ölçülmesi meger adı verilen ölçü aletleri ile yapılır. Bu ölçü aletleri hem analog hem de dijital olarak üretilmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital ölçü aletlerinde inanılmaz gelişmeler yaşanmaktadır. Aşağıda bu özelliklere yer verilmiştir. Analog megerlerde yaklaşık 1000 volt gerilimi üretebilen bir doğru akım dinamosu mevcuttur. Manyeto kolu sayesinde gerilim üretme işlemi yapılabilmektedir. Resimleri yukarıda verilmiştir. Günümüzde değişik firmalarca üretilmiş toprak direncini ölçen elektronik dijital ölçü aletleri kullanılmaktadır. Bu cihazların içerisinde yeterince pil bulunmaktadır. Ölçme yapmak için gerekli akım ve gerilim bu pillerden kullanır.

Topraklama Sistemlarinde Oluşabilecek Arıza Türleri

Toprak İletkeninin veya Bağlantısının Kopması

Toprak telinde ve nakildeki lif açılmaları zamanla arıza kaynağına dönüşürler. Tellerdeki lif açılmaları geçici arızalara neden olabileceği gibi tellerin buz yükü, rüzgar yükü gibi ilave ağırlıklarla yüklenmesi halinde kopabilir ve kalıcı arızalara neden olabilir. Bu nedenle toprak telindeki ve nakildeki lif açılmalarına zamanında müdahale edilmeli ve lif yeri onarılmalıdır.

Toprak Elektrotunun Özelliğini Yitirmesi

Topraklama dirençleri ölçümlerinde; toprak direncinin istenen limitler içinde olmadığı tespit edildiğinde, direnç değerlerinin yüksek olması durumunda ikinci bir topraklama kazığı çakılarak topraklama direnci istenilen limitlere getirilmelidir. Zamanla toprak elektrotu kimyasal olaylarla veya çeşitli nedenlerden dolayı özelliğini yitirebilir.

Zemin Özelliğini Yitirmesi

Topraklamada zemin özelliği çok önemlidir. Topraklama elektrotunu saplayacağımız zeminin ıslak olması havanın yağışlı veya kış olması zeminin özelliğini değiştiren etkenlerdir. Sonradan toprak neminin değişmesi, toprak kayması (toprak seviyesinin azalması) toprak özelliğinin değişmesi topraklama direncini de değiştirir.

Topraklama Arızalarını Giderme İşlemi

Topraklama Sistemi Arızası Giderme

Toprak arızasını tamirden önce toprak direnci nasıl ölçülür ve nelere dikkat edilmesi gerekir bir görelim. Referans bağlantıları için 2,5 mm² kesitinde NYAF kablo kullanılır. Birinci bağlantısı için en az 40 mm lik ikinci referans bağlantısı için çin en az 60 m’ lik kablo kullanılır. Ölçümde kullanılacak olan referans çubukları olarak üretici firmanın ihaz ile birlikte verdiği çubuklar kullanılır. Ölçümü yapılacak topraklayıcı, sonda ve yardımcı topraklayıcılar, ümkün olduğu kadar birbirinden uzak olmak üzere mümkün mertebe bir doğru üzerinde bulunmalıdır. Sondanın ölçme yapılacak topraklayıcıyla arasındaki mesafe 20 m’den az olmamak kaydıyla en büyük topraklayıcı uzunluğunun en az 2,5 katı (ölçme yönüne doğru), yardımcı topraklayıcının mesafesi ise, 40 m’ den az olmamak kaydıyla en az 4 katı olmalıdır. Toprak geçiş direnci ölçüm cihazının diğer ucu ölçümü yapılacak olan topraklayıcıya bağlanarak ölçüm yapılır. Topraklama direnci ölçülecek direkler ve yerleri tespit edilir. Topraklama kontrolü, ölçümü ve arıza giderilmesi için gerekli malzemeye takımlar alınır (meger, bağlantı kabloları, sıkıştırma pensleri, yardımcı topraklama kazıkları, kazma, balyoz, kürek,topraklama şeridi, topraklama kazığı veya levhası,kişisel güvenlik malzemeleri).

  • Yardımcı topraklama kazıkları uygun mesafelere çakılır
  • Megerin uygun uçlarından çıkan kablolar uygun kazıklara bağlanır,
  • Megerin topraklama ucundan çıkan uç da kontrol edilecek topraklama şeridine bağlanır.
  • Meğer üzerindeki kademe anahtarı normal ölçüm konumuna getirilir.
  • Meğerin sıfırlama ayarı yapılır.
  • Meger kolu çevrilerek topraklama direnci ölçülür.
  • İstenilen değerde çıkarsa topraklama geçerlidir.
  • Şayet istenilen değerden büyük çıkarsa, ikinci bir topraklama uygun zemine standart ölçülerde yapılır.
  • Genede istenilen değere ulaşılamamışsa topraklama şeridi uzatılarak uygun zemin bulunur. Buraya topraklama yapılır
KONU MESAJLARI

Bu Konu Başlığına Henüz Yorum Yazılmamıştır

GÖRÜŞ BİLDİRİN

Konu Başlığına Mesaj Yazmak İçin
Üye Olunuz Yada Giriş Yapınız