İndükleme Yasası
26 Agustos 2012 11:59 6770 kez okundu 0 kez indirildi

İndükleme Yasası

Elektromagnetik indükleme. Faraday tarafından bu olayın elektroteknikte büyük bir önemi vardır;elektrik akımı üreten jeneratörlerin (alternatör,dinamo) ve transformatör,radyo elektrik gibi devre kuplajlarının çalışma temelini meydana getirir. Gününmüzde, elektriğin gelişmesinin olağan üstü bir sebeblerinden biridir.Faraday ve Lenz tarafından bulunan ve kesinleştirilen temel indükleme kanunları şu noktalarda toplanır:Bir devre kapsadığı Ф indükleme akısı değişebilecek şekilde magnetik bir alan içine yerleştirildiği zaman:

İndükleme Yasası

1)Eğer devre açıksa, devrenin uçları arasında ancak Ф değiştiği zaman bir elektromotor kuvvet vardır.Bu elektromotor kuvvet, ne bu değişikliğin meydana gelme şekline, ne de bu devrenin önceki durumuna bağlıdır.

2)Devre kapalı olduğu zaman, devrede bir indükleme akımı meydana gelir; bu akımın süresi akımın değişme süresidir ve devrede önceden bulunan akıma bağlı değildir.

3)İndükleme akımnın yönü, indükleyici akının değişimlerine karşı koyan bir akı meydana getirecek yöndedir.Bu nokta, şu iki klasik durumla belirtilebilir:

a)Yer değiştirmeyle indükleme (Ф’nin değişimleri, magnetik alanı meydana getiren sistemin ve devrenin durumundaki değişimlerle sağlanır: msl.: alternatör, dinamo).İndüklenmiş akım şeklinde görülen elektrik enerjisi harcanan mekanik enerjiyle eşdeğerlidir. Akımın yönü, akıma etki eden Laplace kuvvetlerinin harekete karşı koyan bir iş yapmasını gerektiren yöndür.

b)Yer değiştirmeden meydana gelen indükleme (Ф’nin değişimi, mekanik enerji işe karışmadan, sadece magnetik alan meydana getiren sistemin değişmesiyle meydana gelir: msl.: radyo dalgalarıyla alma). Bu durumda, indüklenmiş akıma bağlı olan yeni alanın Ф’ akısı, her zaman Ф’nin değişimlerine karşı koyar. Ф büyüdüğü zaman, Ф’ buna karşı koyar. Bu olay akımın yönünü tayin eder(Amper adamı kuralı). Ф küçüldüğü zaman Ф’, Ф’ye eklenirve akım yön değiştirir.

Nicel kanunlar:

1)Bir devre indüklemeyle meydana gelen E elektromotor kuvveti

E = ─ d Ф / dt

Formülüyle verilir.Volt cinsinden değeri, Wb/sn cinsinden akının zamana göre türevine eşittir.

2)İndüklenmiş akımın i şiddeti, yukarıdaki kanundan basit birşekilde çıkarılamaz.

Devrenin L öz indükleme katsayısına da bağlıdır.i’yi veren genel bir formül yoktur ve her montaj için özel bir durum söz konusudur.

3)Buna karşılık indüklenmiş akım tarafından iletilen q toplam elektrik miktarı için basit birifade kullanılır:

Q = ∆ Ф / R

q, coulomb ile ölçülür. R, devrenin ohm cinsinden direncidir. ∆Ф, akım geçişinin başlangıcı ile sonu arasında indükleyici akını toplam değişimidir (∆Ф. Weber cinsinden değeridir).

KONU MESAJLARI

Bu Konu Başlığına Henüz Yorum Yazılmamıştır

GÖRÜŞ BİLDİRİN

Konu Başlığına Mesaj Yazmak İçin
Üye Olunuz Yada Giriş Yapınız